Friday, June 1, 2012

ELEKTRODA PENTANAHAN

1. ELEKTRODA PITA
    Elektroda pita di buat dari hantaran berbentuk pita,batang bulat,
    hantaran di pilin. Elektroda pentanahan ini berbentuk radial, ling
    karan, suatu kombinasi dari bentuk-bentuk tersebut.


2. ELEKTRODA BATANG
    Elektroda batang di buat dari pipa atau besi baja profil yang di
    pancangkan tegak lurus ke dalam tanah. Panjang elektroda yang
    harus yang harus digunakan harus di sesuaikan dengan tahanan
    pentanahan yang di perlukan untuk memancangkan elektroda -
    elektroda. Kalau yang digunakan beberapa elektroda batang yang
    di hubungkan paralel, jarak antara elektroda ini harus sekurang 
    kurangnya sama dengan dua kali panjang efektif dari suatu elek
    troda dan sekurang- kurangnya 4m


3. ELEKTRODA PLAT
    Dibuat dari logam,plat logam berlubang atau dari kawat kas,plat
    ini di tanam tegak lurus di dalam tanah dengan tepi atas nya 
    Sekurang kurang nya 1m dibawah permukaan tanah. Luas plat ter
    gantung pada tahanan pentanahan yang di perlukan, umum nya
    1m di kali ½m 


4. JENIS-JENIS ELEKTRODA LAINnya
    a. Jaringan pipa air
    b. Selebung logam dari kabel tanah yang tidak di bungkus bahan 
        isolasi yang sintetis,dan di tanam langsung ke dalam tanah
BAHAN DAN UKURAN ELEKTRODA TANAH
    
    a. Bahan elektroda pentanahan yang di gunakan untuk elektroda
        pentanahan : tembaga, baja berlapis seng, atau baja berlapis
        tembaga
    b. Ukuran elektroda pentanahan kalau elektroda yang dipasang
        hanya di maksudkan untuk mengatur gradient tegangan, luas 
        penampang minimum yang boleh di gunakan adalah untuk 
        baja berlapis seng minimum 16mm², baja berlapis tembaga
        minimum 16mm² dan tembaga minimum 10mm²
         
    
Comments
0 Comments

0 komentar:

Post a Comment